Arbor Konsult AB bedriver konsultverksamhet inom trädvård med inriktning på stadens gatu- och parkträd. Företagets huvudsakliga verksamhet är byggledning och kontroll vid trädvårdsarbeten, värdering, inventering och besiktningar av gatu- och parkträd.

Företagets personal och underkonsulter bidrar med en lång yrkeserfarenhet och bred kompetens för alla de delar som krävs inom trädförvaltning och trädvård i stadsmiljö och skog i tätort. Arbor Konsult AB kan därför bistå med trädteknisk rådgivning, kontroll och stöd vid upphandling samt leda, kontrollera och följa upp entreprenader inom trädvårds- och växtbäddsarbeten.   

 

Arbor Konsult AB är miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas genom Miljöstegen samt vänföretag till Stockholms Stadsmission